Przejdź do treści

Przedszkole nr 385

Przedszkole nr 385

Strona główna / Grupa 5

Grupa 5

Grupa 5

Nauczycielki: Aneta Bartniczak, Olga Lis

Pracownik obsługi: Anna Suchenek 

Godziny pracy grupy: 7.00 – 17.00

 

Realizacja podstawy programowej w październiku w grupie 5:

 PROJEKT – CO NAM DAJĄ DRZEWA? – rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wrażliwości na otaczającą przyrodę
Dziecko:
– wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji, utworów literackich, obserwacji dotyczących
otaczającego świata, wydarzeń;
– poszerza zasób słownictwa czynnego;
– wie, że drzewa dzielą się na iglaste i liściaste;
– rozpoznaje napisy do globalnego czytania w połączeniu z obrazkiem;
– obiektywnie ocenia zachowania swoje i kolegów
– szybko reaguje na różnorodne sygnały
– układa historyjki obrazkowe składające się z 4 lub 5 elementów;
– czworakuje w różnych kierunkach,
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–10;
– wyraża swoją wiedzę o świecie za pomocą prac plastycznych i konstrukcyjnych;
– słucha utworów muzycznych w wykonaniu bezpośrednim lub z nagrań

 KOSZYK PANI JESIENI – zapoznanie z wartością pracy w życiu człowieka i zwierząt
Dziecko
– szanuje pracę innych osób
– klasyfikuje przedmioty według cech jakościowych:
– wyróżnia głoski w nagłosie i wygłosie;
– śpiewa dwuzwrotkowe piosenki z refrenem
– recytuje wiersze,
– czworakuje w różnych kierunkach
– rzuca i chwyta różne przybory na zmianę ręką lewą i prawą,
– zna zwierzęta i rośliny charakterystyczne dla poszczególnych środowisk;
– posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 1–10;
– wykonuje prace konstrukcyjne i plastyczne związane z porami roku

Skip to content