Przejdź do treści

Przedszkole nr 385

Przedszkole nr 385

Strona główna / Grupa 4

Grupa 4

Nauczycielki: Ewa Bonikowska, Monika Dzięciołowska

Pracownik obsługi: Katarzyna Fatkowska

Godziny pracy grupy 7:00-17:00.

Zapraszamy na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 13.09.2023 r.(środa) o godz.17.00 w sali 4.  

Realizacja podstawy programowej- październik

Dbamy o zdrowie – promowanie zasad zdrowego żywienia

IV, 5 Dziecko:- wyjaśnia znaczenie spożywania produktów mlecznych, warzyw i owoców

I, 5.1 Dziecko:- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych

IV, 9.1 Dziecko:- eksperymentuje, lepiąc z plasteliny

IV, 8.2 Dziecko:- porusza się dowolnie do słuchanej muzyki

IV, 4 Dziecko:- dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę

Drzewo – propagowanie wiedzy o drzewach

IV, 9.1 Dziecko:- łączy różne materiały, tworząc proste kompozycje przestrzenne

IV, 13 Dziecko:- działa na zbiorach

I, 5.1 Dziecko:- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnastycznych

IV, 10.1 Dziecko:- aktywnie uczestniczy w przygot. prostych potraw z wykorzys. sprzętu gosp.domowego

Jesienią w parku i w lesie – doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie

IV, 7.1 Dziecko: – włącza się do uroczystości przedszkolnych, odgrywając role z pomocą n-la

I, 5.1 Dziecko:- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnast.

IV, 7.2. Dziecko:- kulturalnie zachowuje się na różnego rodzaju wydarzeń kultural., np. koncert

IV, 9.1 Dziecko:- rozróżnia kolory zasadnicze i pochodne

IV, 13.1 Dziecko:- liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą n-la

Zabawy na jesienne wieczory – rozwijanie kreatywności

IV, 7.1 Dziecko:- ilustruje ruchem, mimiką czynności

IV, 9.1 Dziecko:- tworzy kolorowe kompozycje, stemplując

I, 14.2 Dziecko:- aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną

IV, 13.1 Dziecko:- liczy przedmioty stosownie do swoich możliwości z pomocą nauczyciela

I, 5.1 Dziecko:- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych, grach i ćwiczeniach gimnast.

Jesteśmy bezpieczni – poznanie zasad poruszania się pieszego

III, 15.1 Dziecko:- określa gdzie mieszka, próbując podać adres

IV, 14.3 Dziecko:- uważnie słucha opowiadań

IV, 8.1 Dziecko:- śpiewa piosenki dostosowane do jego możliwości głosowych

IV, 4.1 Dziecko:- dostrzega zmianę podczas manipulowania przedmiotami: dokładanie, zabieranie

Realizacja podstawy programowej- wrzesień

Przedszkole wita nas – przypomnienie imion dzieci, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

III 1.2.Dziecko:- podaje swoje imię -zwraca się do innych dzieci po imieniu

IV 14.3.Dziecko:- uważnie słucha opowiadań i bajek

III 1.2.Dziecko:- rozpoznaje swój znaczek indywidualny

IV 4.2.Dziecko:- porównuje osoby, używając określeń: taki sam, podobny, inny

Bawimy się wesoło– zapoznanie dzieci z zabawkami znajdującymi się w sali, zachęcanie do wspólnej i zgodnej zabawy oraz dbania o porządek w sali

IV 14.3.Dziecko:- uważnie słucha opowiadań i bajek

III 1.2.Dziecko:- odkłada zabawki na miejsce

IV 13.2.Dziecko:- posługuje się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za

IV 7.1.Dziecko:- naśladuje, używając gestu, głosu wybranego zwierzęcia

III 1.2.Dziecko:- aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach

Jestem przedszkolakiem– kształtowanie pozytywnych wzorów zachowań w grupie rówieśniczej

III 1.1.Dziecko:- próbuje przestrzegać zasad obowiązujących w grupie przedszkolnej

IV 4.2.Dziecko:- stosuje w praktycznym działaniu umiejętności klasyfikowania

IV 15.2.Dziecko:- aktywnie uczestniczy w zabawach integracyjnych z rówieśnikami

III 5.2. Dziecko:- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych

III 1.2. Dziecko:- aktywnie uczestniczy w organizowanych przez nauczyciela różnorodnych zajęciach

Jesień daje nam owoce – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią, rozpoznawanie i nazywanie owoców, rozumienie znaczenia jedzenia owoców dla zdrowia.

IV 8.1.Dziecko:- uważnie słucha nagrań piosenek

IV 3.4.Dziecko:- uważnie słucha poleceń nauczyciela

III 12.1.Dziecko:- rozpoznaje wybrane owoce

IV 4.2.Dziecko:- dokonuje prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę

IV 13.3.Dziecko:- układa prosty rytm według podanego schematu

Skip to content